PREAMBULUM

 

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed az Enterprise Soft Kft. (adószám: 13741903-2-41, székhely: 1023 Budapest Harcsa utca 2. képv. Bognár Norbert ügyvezető) a Pillan-go.hu Virtuális Piactér üzemeltetőjének szerződéseire.

 

Az ÁSZF a Megbízóink számára honlapunkon – www.pillan-go.hu – valamint regisztrációs űrlapunkon https://belepes.pillan-go.hu/regisztracio érhető el. Rendszerünkben regisztrálni az ÁSZF elfogadását követően lehetséges.

 

1.                A Megbízott szolgáltatásai

 

·        Vevők által feladott hirdetések megjelenítése regisztrált eladók számára.

·        Eladók számára szolgáltatásaik regisztrálásának biztosítása a virtuális piactéren

·        Eladók és vevők számára üzenetváltási lehetőség biztosítása

·        Reklám célú bannerek megjelenítése Megbízók számára

 

1.1         Vevők által feladott hirdetések megjelenítése eladók számára

 

A szolgáltatás keretében, regisztrált eladók számára minden olyan vevői hirdetést megjelenítünk, felhasználói fiókjában, amelyek az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

 

1.      A vevő által megjelölt szolgáltatási fő és alkategória megegyezik az eladó által, kínált szolgáltatásának vonatkozásában rögzített szolgáltatási fő- és alkategóriával.

2.      A vevő által megjelölt szolgáltatás igénybevételének földrajzi helyszíne megegyezik az eladó által, kínált szolgáltatásának vonatkozásában rögzített szolgáltatási helyszínnel.

 

1.2         Eladók számára szolgáltatásaik regisztrálásának biztosítása a virtuális piactéren

 

Az eladóként regisztrált felhasználók számára biztosítjuk, hogy felhasználói profiljukban az általuk kínált szolgáltatásokat, azok kategorizálásával, leírásával, helyszínének megjelölésével és a szolgáltatás nyelvének megadásával rögzíthessék.

A regisztrált szolgáltatásokat a vevők közvetlenül nem láthatják, csak abban az esetbe, ha az eladó a vevő által feladott hirdetésre jelentkezett.

 

1.3         Eladók és vevők számára üzenetváltási lehetőség biztosítása

 

Amennyiben egy Eladó egy vevői hirdetésre jelentkezik, annak feladójával üzenetet válthat a rendszeren belül. Üzenete a Vevő fiókjában megjelenik, valamint az arra adott válasz az Eladó fiókjában is látható lesz.

Közvetlenül vevők és eladók számára a fenti esetet kivéve üzenet a rendszeren belül nem küldhető.

 

 

1.4         Reklám célú bannerek megjelenítése Megbízók számára

 

Megbízóink a rendszeren belül hirdetéseket adhatnak fel. Hirdetéseiket egyrész a nyitó weboldalon, másrészt a webes applikáció felületén jeleníthetik meg. A reklám célú hirdetésekre minden esetben külön a reklám szolgáltatás egyedi paramétereinek figyelembe vételével kötünk szerződést. A reklám szerződés szabályozza a szolgáltatás nyújtásának minden feltételét.

 

 

2.                Díjazás

 

2.1         Vevőként regisztrált felhasználók számára minden szolgáltatás (ld.1.1, 1.2, 1.3. pontok) megkötés nélkül térítés mentesen igénybe vehető. Ez alól kivételt képez a reklám szolgáltatás 1.4. pont.

 

2.2         Alap díjcsomag

 

Eladóként regisztrált felhasználók számára az alábbi megkötésekkel az 1.1, 1.2, 1.3 pontokban részletezett szolgáltatásokat díjmentesen lehet igénybe venni. Az 1.4 szerinti reklám szolgáltatást a reklám szerződés szabályozza.

 

 

Megkötés

Magyarázat

Maximálisan 1 db szolgáltatás regisztrálható

Az eladóként regisztrált felhasználók legfeljebb egy olyan szolgáltatást definiálhatnak a rendszerben, amelyeket a piactéren értékesíteni szeretnének.

Maximálisan 1 db célpiac meghatározása földrajzi értelemben

Az alapcsomag csak egy országra vonatkozóan teszi lehetővé az adott szolgáltatás „hírdetését”. Ha valaki például gyermekfelügyeletet vállalna Magyarországon és Németországban egyaránt az ingyenes csomagban csak egy országot jelölhet meg.

Késleltetett vevői hirdetés megjelenítés

A Vevők hirdetéseket az ingyenes csomagban 4 órás késéssel jelenítjük meg az Eladók számára. Így az adott hirdetésre való jelentkezésre kevesebb idejük áll rendelkezésre. 

2.3.        Extra díjcsomag

 

Eladóként regisztrált felhasználók számára az 1.1, 1.2, 1.3 pontokban részletezett szolgáltatásokat díjmentesen lehet igénybe venni. Az 1.4 szerinti reklám szolgáltatást a reklám szerződés szabályozza.

Az 2.2 pontban részletezett megkötések ebben az esetben nem érvényesek.

 

Az extra díjcsomag évente bruttó 3600 Ft.

 

 

Az extra díjcsomag ellenében nyújtott szoláltatásról külön szerződés nem kerül a Megbízó részére elküldésre, minden szerződéses feltételt a regisztráció során elfogadott ÁSZF, valamint a regisztráció során megadott adatok tartalmaznak.

3.                Fizetési módok:

 

A díjakat bankkártyás fizetéssel, vagy átutalással lehet kiegyenlíteni.

 

Bankkártyás fizetés esetén a számla kiállítása utólagosan a regisztráció során megadott számlázási adatok alapján történik. A számla emailben kerül a Megbízó számára elküldésre. Cégünk bankkártyás inkasszót nem alkalmaz, bankkártya adatokat nem tárol, azaz minden hónapban a következő hónapra vonatkozó számla emailben kiküldésre kerül.

 

Átutalásos fizetés esetén a számla előzetesen kerül kiállításra a regisztrációban szereplő számlázási adatok alapján. A számlát ebben az esetben is emailben küldjük el a Megbízó részére.

 

 

Készpénzes fizetésre nincs lehetőség.

Adattovábbítási nyilatkozat – OTP SimplePay fizetés esetén értendő 

Az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszem, hogy az Enterprise Soft Kft. (Székhely: 1023 Budapest, Harcsa utca 2.) adatkezelő által a www.pillan-go.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay/vasarlo-aff

4.                Fizetési határidő

 

A fizetési határidő átutalásos fizetés esetén 8 nap.

 

5.                Szolgáltatások aktiválása

 

A kért szolgáltatások aktiválása a regisztrációt követően azonnal megtörténik. Extra csomag esetén, amennyiben a megbízó átutalással fizet a szolgáltatás aktiválása szintén azonnal, a regisztrációval egyidőben történik. Ha a kiállított számla rendezése a fizetési határidő + 8 napig nem történik meg az extra díjcsomagból a felhasználót alap díjcsomagba soroljuk át.

 

6.                Szolgáltatások inaktiválása, korlátozása, felmondása

 

Szolgáltatások inaktiválására, abban az esetben kerül sor, ha egy felhasználó, eladóként regisztrált és 1 éven át nem jelentkezett be a rendszerbe. Ekkor számára előzetesen figyelmeztető emailt küldünk ki. Amennyiben a figyelmeztetést követően sem lép be a rendszerbe, felhasználóját inaktiváljuk.

 

Szolgáltatás korlátozására abban az estben kerülhet sor, ha az extra csomag havi díja nem kerül kiegyenlítésre. Ebben az esteben is előzetesen fizetési emlékeztetőt küldünk ki az eladóként regisztrált felhasználó számára. Amennyiben a fizetés nem történik meg, úgy átsoroljuk a felhasználót az ingyenes alap csomagba, amelynek hatására a 2.2 pontban részletezett megkötések lépnek életbe.

 

 

Amennyien a Megbízó kívánja szerződését felmondani, azt a következő havi számla kiállítása előtt az info@pillan-go.hu címre küldött emailben teheti meg.

7.                Adatkezelés

 

A felhasználói adatok kezelésre vonatkozó szabályokat az adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el:

https://www.pillan-go.hu/adatkezelesi-tajekozato/

 

 

8.                Egyéb rendelkezések

 

·       A Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy később azzá válik, úgy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész elválasztásra kerül a szerződés többi részétől és az adott rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi az egész szerződés, illetve a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét.

 

·          A Szerződésre az abban és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény, valamint a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó egyéb rendelkezései az irányadóak.

 

 

·       Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével keletkezik, – sikertelen egyeztetés után – a felek összeghatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

Készült: Budapest, 2020.01.01.

Késztette: Enterprise Soft Kft.